FÖRETAGET

Privatföretaget GeoPool grundades 2007 som ett svar på det växande behovet av prospekteringstjänster i Fennoskandien. Kompetensen på GeoPool har utvecklats mycket genom åren och för närvarande är vi 30-tal anställda.

På GeoPool erbjuder vi mångsidiga tjänster, allt från prospektering på fältet till administration av tillstånd och företag. Detta gör oss unika inom gruvindustrin. Vi kopplar samman prospekterings- och gruvföretag med entreprenörer, intressenter, markägare och myndigheter. Med detta fokus kan vi säkerställa ett smidigt informationsflöde mellan alla parter i prospekteringsprojektet.

Vi stöder ansvarsfull prospektering och förespråkar prospekteringsmetoder som minimerar påverkan på miljön. En viktig del av GeoPools verksamhet är också att upprätthålla en god relation med lokalsamhällena. I detta arbete är våra kunskaper i det lokala språket en stor tillgång. Vi värdesätter också säkra arbetsmiljöer och introducerar regelbundet ny teknik för att förbättra arbetssäkerheten både på fältet och kontoret.

GeoPool har registrerade dotterbolag både i Finland, Sverige, Norge, Kanada och Slovakien. Huvudkontoret i Finland finns lättillgängligt i närheten av Helsingfors flygplats, medan fältverksamheten i de olika länderna bedrivs på plats från lokala fältbaser.

Plats:
Sodankylä, Finland
DIN PARTNER I PROSPEKTERING

GeoPool har ett omfattande nätverk inom branschen. Vi har kontakt med allt från myndigheter och universitet till borrföretag, leverantörer av geofysiska tjänster, laboratorietjänsteleverantörer och andra tjänste- och utrustningsleverantörer i Norden.

Vi deltar också aktivt i arbetet med att förbättra branschen för prospektering och gruvdrift. För att främja bästa praxis inom prospektering var GeoPool medförfattare till Vägledning för prospektering (Svemin 2018) och Guidebook for exploration (FinnMin 2023).

Vi är medlemmar i följande organisationer:

  • finska branschorganisationen Kaivosteollisuus ry (FinnMin)
  • svenska branschorganisationen Svemin AB
DIN PARTNER I FORSKNING

GeoPool har nära kontakt med de nationella geologiska undersökningarna i de nordiska länderna (GTK, SGU, NGU). Vi samarbetar även med universiteten när det kommer till fallstudier och bidrag till magisteruppsatser.

GeoPool har deltagit i forskningsprojekt som:

GEOPOOLS VÄRDERINGAR

Vi följer våra värderingar i vårt dagliga arbete, vilket gör oss stolta över hur vi agerar och hur vi uppnår våra mål.

Kundens framgång

Ansvarsfullt utförande av projektuppgifter skapar långsiktigt värde för våra kunder.

Ansvarstagande

Vi använder branschens bästa praxis och delar med oss av information för att skapa en meningsfull dialog med alla berörda intressenter.

Gemenskap

GeoPools samhörighet är kärnan och drivkraften för alla tjänster och all kommunikation. Denna gemenskap skapar värde och mening för våra anställda, vårt arbete, våra kunder och samhället i stort.

VÅRT TEAM

Mathias Forss

Verkställande direktör

Företags- och projektadministration, tillstånd

FM Geologi och mineralogi

Jens Rönnqvist

Direktör

Projektadministration, kommunikation med berörda, geokemiska kartering

FM Geologi och mineralogi

Robert Stenberg

Direktör

Tillstånd, lagstiftning, hyperspektral kartering

FM Geologi och mineralogi

Thomas Levin

Senior projektledare

Teknisk rådgivning och företagsrådgivning, projektledning, mineralprospektering

FM Geologi och mineralogi

Jukka Manninen

Prospekteringsgeolog

Diamantborrning, geologisk kartläggning, strukturgeologi

FM Berggrundsgeologi

Joona Clergeaud

Tillståndsinstruktör

Vattenprovtagning, hydrogeologi

FM Hydrogeologi och miljögeologi

Kirsi Luolavirta

Expert geovetare

Geokemi, mafiska-ultramafiska systemer, Ni-Cu-PGE

FD Geologi och mineralogi

Juhani Ojala

Expert geovetare

Geokemi, hyperspektral kartering, orogenisk guld

FD Ekonomisk geologi

Jutta Forsell

Expert prospekteringsgeolog

Databashantering, QAQC, rapportering

FM Geologi

Terhi Salo

Expert prospekteringsgeolog

Tillstånd, kommunikation med berörda, Ni-Cu-PGE

FM Geologi

Sven Hönig

Senior prospekteringsgeolog

Mineralprospektering, strukturgeologi

FD Magmatisk petrologi
EurGeol: 1789

Vojtech Sesulka

Senior prospekteringsgeolog

3D-modellering, mineralprospektering

FD Tillämpad geofysik
EurGeol: 1644

Ove Klavér

Senior resursgeolog

3D-modellering, uppskattning av mineraltillgångar, gruvgeologi

FM Geologi och mineralogi
EurGeol: 1775

Sini Hunter

Resursgeolog

3D-modellering, mineralresurser, gruvgeologi

FM Ekonomisk geologi och mineralogi
MAusIMM: 3000699

Maria Nygård

Senior controller

Affärsprocesser, ekonomi och skatter, finans dataanalys

DIHM Information och affärskommunikation

Anna Shcherbakov

Kontorchef

Fakturering, företagsadministration, HR

Tradenom (YH), företagsekonomi

Terhi Virta

Kontorchef

HR, fakturering, företagsadministration

Tradenom (YH), ledningsassistentsarbete och språk

Tenna Christiansen

Prospekteringsgeolog

Geologisk kartläggning, provtagning av jord och bäcksediment, borrkärnekartering

MSc Geologi-Geovetenskap

Viktor Grundström

Prospekteringsgeolog

Geologisk kartläggning, diamantborrning

FM Naturresursteknik

Mathias Eriksson

Prospekteringsgeolog

Diamantborrning, kaxborrning, undersökningsdiken

FM Geologi och mineralogi

Valtteri Laaksonen

Prospekteringsgeolog

Hyperspektral avbildning, kvartär prospektering

FM Markgeologi

Catherine Midona

Prospekteringsgeolog

Geologisk kartläggning, borrkärnekartering

FM Gruvgeologi

Jonna Nenonen

Prospekteringsgeolog

Diamantborrning, kaxborrning, geologisk kartläggning

FM Geologi och mineralogi

Anton Niemelä

Prospekteringsgeolog

Diamantborrning, undersökningsdiken, geologisk kartläggning

FM Geologi och mineralogi

Heidi Penttinen

Prospekteringsgeolog

Diamantborrning, GIS

FM Berggrundsgeologi

Niilo Taipale

Prospekteringsgeolog

Diamantborrning, Geokemisk kartering, XRF

FM Geologi och mineralogi

Fanny Makkonen

Junior prospekteringsgeolog

Blockletning, geoteknikersarbete, drönare avbildning

NaK Geologi

Rita Pereira

Junior prospekteringsgeolog

Borrkärnekartering

FM Ekonomisk geologi

Rasmus Soukka

Junior prospekteringsgeolog

Undersökningsdiken, geologisk kartläggning, geoteknikersarbete

NaK Geologi

Robert Ahvonen

Tillståndsinstruktör

Programvaruutveckling, GIS, drönare avbildning

NaK Geologi

Tova Karlsson

Tillståndsinstruktör

Tillstånd, lagstiftning, kommunikation med berörda

Juristexamen (jur.mag.), Juridik

Emilia Lundell

Tillståndsassistant

Kommunikation med berörda, ersättningar till markägare

FM Nordisk etnologi

Nea Sihvonen

Tillståndsassistant

Kommunikation med berörda, ersättningar till markägare

Grundexamen inom turismbranschen

Ansu Särkelä

Senior tekniker

Lokaler, underhåll, geoteknikersarbete

Ingenjör (YH), maskinteknik

Tiina Kärki

Tekniker

Geoteknikersarbete, provberedning, assisterande fältarbete

Grundexamen inom kemiteknik, processskötare

Paulus-Antti Toivola

Tekniker

Geoteknikersarbete, provberedning, assisterande fältarbete

Grundexamen inom gruvbranschen

© 2024 GeoPool Web design: Wikström Media