YRITYS

GeoPool perustettiin vuonna 2007 vastauksena Fennoskandian kasvavaan malminetsintäpalveluiden tarpeeseen. Vuosien mittaan GeoPool on kartuttanut asiantuntemustaan ja tällä hetkellä palveluksessamme on yli 35 ammattilaista.

GeoPool tarjoaa monipuoliset palvelut aina kenttätutkimuksesta lupien hallinnointiin ja yrityshallintoon. Tämä tekee meistä ainutlaatuisen toimijan kaivosalalla. Yhdistämme malminetsintä- ja kaivosyhtiöt urakoitsijoihin, sidosryhmiin, maanomistajiin ja viranomaisiin. Tähän keskittymällä voimme varmistaa sujuvan tiedonkulun kaikkien malminetsintäprojektin osapuolten välillä.

Tuemme vastuullista malminetsintää ja kannatamme malminetsintäkäytäntöjä, jotka minimoivat ympäristövaikutukset. Olennainen osa GeoPoolin toimintaa on myös hyvien suhteiden ylläpitäminen paikallisyhteisöihin. Tässä työssä paikallisen kielen taitomme on suuri etu. Arvostamme myös turvallisia työympäristöjä ja otamme säännöllisesti käyttöön uutta teknologiaa työturvallisuuden parantamiseksi niin kentällä kuin toimistolla.

GeoPoolilla on rekisteröityjä yrityksiä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Kanadassa ja Slovakiassa. GeoPoolin pääkonttori sijaitsee Suomessa helposti saavutettavissa Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä, kun taas kenttätoimintaa harjoitetaan paikan päällä paikallisista kenttätukikohdista käsin.

Sijainti:
Sodankylä, Suomi
KUMPPANI MALMINETSINNÄSSÄ

GeoPoolilla on laaja verkosto toimialalla. Kontakteihimme kuuluu viranomaisia, yliopistoja, kairausyhtiöitä, geofysikaalisten palveluiden tarjoajia, laboratoriopalveluiden tarjoajia sekä muita pohjoismaisia palvelu- ja laitetoimittajia.

Osallistumme myös aktiivisesti malminetsintä- ja kaivosteollisuuden kehittämiseen. Edistääkseen malminetsinnän parhaita käytäntöjä, GeoPool osallistui Guidance on Exploration (Svemin 2018) ja Malminetsintäopas (FinnMin 2021-2023) -julkaisujen kirjoittamiseen.

Olemme seuraavien järjestöjen jäsen:

  • Suomen toimialajärjestö Kaivosteollisuus ry (FinnMin)
  • Ruotsin toimialajärjestö Svemin AB
KUMPPANI TUTKIMUKSESSA

GeoPoolilla on tiiviit yhteydet Pohjoismaiden kansallisiin geologisiin tutkimuskeskuksiin (GTK, SGU, NGU). Teemme myös yhteistyötä yliopistojen kanssa tutkimushankkeissa ja opinnäytetöissä.

GeoPool on ollut mukana muun muassa seuraavissa tutkimusprojekteissa:

GEOPOOLIN ARVOT

Noudatamme arvojamme jokapäiväisessä työssämme, ja olemme ylpeitä siitä, miten toimimme ja miten saavutamme tavoitteemme.

Asiakkaan menestys

Projektitehtävien vastuullinen toteuttaminen luo asiakkaillemme pitkäaikaista arvoa.

Vastuullisuus

Käytämme alan parhaita käytäntöjä ja jaamme tietoa luodaksemme mielekästä vuoropuhelua kaikkien mukana olevien sidosryhmien kanssa.

Yhteisö

GeoPoolin yhteenkuuluvuus on kaikkien tarjottujen palvelujen ja viestinnän ydin ja ajuri. Tämä yhteisö luo arvoa ja merkitystä työntekijöillemme, työllemme, asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle.

MEIDÄN TIIMIMME

Mathias Forss

Toimitusjohtaja

Yritys- ja projektihallinto, lupamenettelyt

FM Geologia ja mineralogia

Jens Rönnqvist

Osastopäällikkö

Projektihallinto, sidosryhmäviestintä, geokemialliset pintatutkimukset

FM Geologia ja mineralogia

Robert Stenberg

Osastopäällikkö

Lupamenettelyt, lakisääteiset asiat, hyperspektrikartoitus

FM Geologia ja mineralogia

Thomas Levin

Vanhempi projektipäällikkö

Tekninen ja yritysneuvonta, projektinhallinta, malminetsintä

FM Geologia ja mineralogia

Jukka Manninen

Malminetsintägeologi

Timanttikairaus, geologinen kartoitus, rakennegeologia

FM Kallioperägeologia

Joona Clergeaud

Lupaneuvoja

Vesinäytteenotto, hydrogeologia

FM Hydrogeologia ja ympäristögeologia

Kirsi Luolavirta

Geotieteiden erityisasiantuntija

Geokemia, mafiset-ultramafiset systeemit, Ni-Cu-PGE

FT Geologia ja mineralogia

Juhani Ojala

Geotieteiden erityisasiantuntija

Geokemia, hyperspektrikartoitus, orogeeninen kulta

FT Taloudellinen geologia

Jutta Forsell

Malminetsintägeologian erityisasiantuntija

Tietokantaratkaisut, QAQC, raportointi

FM Geologia

Terhi Salo

Malminetsintägeologian erityisasiantuntija

Lupamenettelyt, sidosryhmäviestintä, Ni-Cu-PGE

FM Geologia

Sven Hönig

Vanhempi malminetsintägeologi

Malminetsintä, rakennegeologia

FT Magmaattinen petrologia
EurGeol: 1789

Vojtech Sesulka

Vanhempi malminetsintägeologi

3D-mallinnus, malminetsintä

FT Sovellettu geofysiikka
EurGeol: 1644

Ove Klavér

Vanhempi resurssigeologi

3D-mallinnus, mineraalivarantojen arviointi, kaivosgeologia

FM Geologia ja mineralogia
EurGeol: 1775

Sini Hunter

Resurssigeologi

3D-mallinnus, mineraalivarannot, kaivosgeologia

FM Taloudellinen geologia ja mineralogia
MAusIMM: 3000699

Maria Nygårds

Vanhempi laskenta-asiantuntija

Liiketoimintaprosessit, talousjärjestelmät ja verotus, talousdata-analyysi

DIHM Yritysviestintä ja tiedotus

Anna Shcherbakov

Toimistopäällikkö

Laskutus, yrityshallinto, HR

Tradenomi (AMK), liiketalous

Terhi Virta

Toimistopäällikkö

HR, laskutus, yrityshallinto

Tradenomi (AMK), johdon assistenttityö ja kielet

Tenna Christiansen

Malminetsintägeologi

Geologinen kartoitus, maaperä- ja purosedimenttinäytteenotto, kairasydänraportointi

FM Geologia-Geotiede

Viktor Grundström

Malminetsintägeologi

Geologinen kartoitus, timanttikairaus

FM Luonnonvaratekniikka

Mathias Eriksson

Malminetsintägeologi

Timanttikairaus, pohjamoreeninäytteenotto, tutkimusojitus

FM Geologia ja mineralogia

Valtteri Laaksonen

Malminetsintägeologi

Hyperspektrikuvaus, kvartäärimalminetsintä

FM Maaperägeologia

Catherine Midona

Malminetsintägeologi

Geologinen kartoitus, kairasydänraportointi

FM Kaivosgeologia

Jonna Nenonen

Malminetsintägeologi

Timanttikairaus, pohjamoreeninäytteenotto, geologinen kartoitus

FM Geologia ja mineralogia

Anton Niemelä

Malminetsintägeologi

Timanttikairaus, tutkimusojitus, geologinen kartoitus

FM Geologia ja mineralogia

Heidi Penttinen

Malminetsintägeologi

Timanttikairaus, GIS

FM Kallioperägeologia

Niilo Taipale

Malminetsintägeologi

Timanttikairaus, geokemialliset pintatutkimukset, XRF

FM Geologia ja mineralogia

Fanny Makkonen

Nuorempi malminetsintägeologi

Lohkare-etsintä, geoteknikon tehtävät, droonikuvaus

LuK Geologia

Rita Pereira

Nuorempi malminetsintägeologi

Kairasydänraportointi

FM Taloudellinen geologia

Rasmus Soukka

Nuorempi malminetsintägeologi

Tutkimusojitus, geologinen kartoitus, geoteknikon tehtävät

LuK Geologia

Robert Ahvonen

Lupaneuvoja

Ohjelmistokehitys, GIS, droonikuvaus

LuK Geologia

Tova Karlsson

Lupaneuvoja

Lupamenettelyt, lainsäädäntö, sidosryhmäviestintä

OTM Juridiikka

Emilia Lundell

Lupa-assistentti

Sidosryhmäviestintä, maanomistajakorvaukset

FM Pohjoismainen etnologia

Nea Sihvonen

Lupa-assistentti

Sidosryhmäviestintä, maanomistajakorvaukset

Matkailualan perustutkinto

Ansu Särkelä

Vanhempi teknikko

Toimitilat, huolto, geoteknikon tehtävät

Insinööri (AMK), konetekniikka

Tiina Kärki

Teknikko

Geoteknikon tehtävät, näytteenkäsittely, avustava maastotyö

Kemiantekniikan perustutkinto, prosessinhoitaja

Paulus-Antti Toivola

Teknikko

Geoteknikon tehtävät, näytteenkäsittely, avustava maastotyö

Kaivosalan perustutkinto

© 2024 GeoPool Web design: Wikström Media