Jens Rönnqvist

Direktör

+358 50 337 7116

jens.ronnqvist@geopool.fi

Jukka Manninen

Enhetschef

+358 40 129 3406

jukka.manninen@geopool.fi

Fälttjänster

Ett välplanerat fältprogram är viktigt för en lyckad prospektering. De geologiska tjänster vi erbjuder täcker ett brett utbud av prospekteringsaktiviteter, från planerings- och förberedelsestadiet till fältarbete och efterföljande datahantering, tolkning och rapportering.

Våra anställda är specialiserade på att hantera och genomföra fältprogram för prospektering inom geologisk kartläggning, diamantborrning, jordprovtagning, kaxborrning (BoT) och undersökingsdiken. Vi använder mycket avancerad teknik, inklusive hyperspektral kartläggning. Våra geologiska tjänster erbjuds för både kort- och långtidsprojekt.

På GeoPool stödjer vi ansvarsfull prospektering och arbetar för att upprätthålla en öppen relation med lokalsamhället och myndigheterna. Vi strävar också aktivt efter att minska miljöpåverkan från våra fältaktiviteter och att förbättra våra rutiner för arbetssäkerhet.

PROJEKTSTART

GeoPool förbereder så att allt är redo för aktiv utforskning. Vi samordnar en fältbas nära projektområdet och skaffar nödvändig utrustning och förnödenheter. Vi förhandlar med entreprenörer för att hitta det mest effektiva sättet att genomföra prospekteringsplanen. Säkerheten är en väsentlig värdering för GeoPool och därför beaktas arbetssäkerhet i alla förberedelser.

Med oss ombord inkluderar processen följande:

 • projektbudgetering
 • uppbyggande av en lokal fältbas (t.ex. boende, kontor, provbehandlingsanläggning, lagringsutrymme)
 • rekognosering på plats och tidiga förberedelser
 • rekrytering av lokala yrkesmän och entreprenörer
 • entreprenörsavtal
 • projektsäkerhetsprotokoll
 • uppstartsmöte för personal och entreprenörer.
PLANERING OCH UTFÖRANDE AV PROSPEKTERINGSPROGRAM

GeoPool är en erfaren verkställare av prospekteringsaktiviteter på fältet. Vi kan sammanställa hela prospekteringsplaner enligt dina önskemål, genomföra ett färdigt planerat fältprogram eller hjälpa till med en specifik uppgift. När fältarbetet väl har påbörjats övervakar vi provtagningsprocessen för att se till att den genomförs korrekt, med uppmärksamhet på hög provkvalitet och effektivitet.

På GeoPool tillhandahåller vi både arbetskraft och utrustning för olika typer av systematiska mätningar. Ju mer data som registreras från borrkärnan, desto mer värde får man ut av borrningen. Nya observationer kan alltid göras från arkivborrkärnan genom att tillämpa nya mättekniker. GeoPool har intern bärbar hyperspektral utrustning, bärbara XRF-apparater och mätare för magnetisk suskeptibilitet samt konduktivitet. Vi tillhandahåller också tjänster för lokalisering på fältet. Vårt UAV-system för flygfotografering har visat sig vara ett kraftfullt verktyg vid kartläggning av diken.

Våra prospekteringstjänster inkluderar följande:

 • planering och organisering av prospekteringsaktiviteter för fältsäsongen
 • förberedelse av diamantborrprogram och arbetsledning på plats
 • geoteknisk och geologisk rapportering (kartering)
 • mätningar av borrkärnor (pXRF, hyperspektral, densitet, magnetisk susckptibilitet, konduktivitet)
 • fotografering av borrkärnor
 • sågning och provtagning av borrkärnor
 • förberedelse av kaxborrningsprogram och arbetsledning på plats
 • jordprovtagning med spade eller Augerborr
 • rapportering av jordprov (loggning)
 • geologisk kartläggning och blockletning
 • förberedelse av dikgrävning och arbetsledning på plats
 • kartläggning av undersökningsdiken och provtagning
 • flygfotografering med UAV och generering av 3D-nätmodellen
 • ytvattenprovtagning för övervakning av bakrundsnivå
 • provberedning för geokemisk analys
 • lokalisering av historiska diamantborrhål
 • markering av rutter och provtagningsplatser i fältet med DGPS.
GEOPOOL EXPLORATION HUB

GeoPool har etablerat ett center för bearbetning av diamantborrkärnor i Sodankylä centrum, i centrala finska Lappland. Centret är uppdelat i tre byggnader och består av indelade utrymmen som gör det möjligt för flera företag att arbeta samtidigt utan att äventyra spårbarheten. Utrymmena kan hyras både på lång och kort sikt. Vid långtidskontrakt kan utrymmena ändras enligt dina önskemål. GeoPool erbjuder också högupplöst hyperspektral avbildning av borrkärnan på plats, i samarbete med vår partner TerraCore. Alla stödtjänster finns i närheten och lokala laboratorier finns inom en distans på 10 km, vilket möjliggör smidig drift.

I vårt utforskningscenter erbjuder vi följande:

 • bord för loggning av borrkärnor med belysning
 • utrymme för provberedning
 • möjligheter att såga borrkärnor
 • hyperspektral bildbehandling av borrkärnor
 • förvaringsutrymme
 • kontorsutrymme
 • sociala utrymmen.

VILL DU VETA MERA?

© 2024 GeoPool Web design: Wikström Media