URAT

LÄHDE ETSIMÄÄN KANSSAMME!

Rekrytoimme jatkuvasti uusia GeoPoolilaisia asiantuntijaorganisaatioomme. GeoPool tarjoaa monenlaisia urapolkuja malminetsinnässä ja geologisessa tutkimuksessa.

GeoPoolissa voit kehittää osaamistasi työskentelemällä malminetsinnän eri vaiheissa erilaisten Pohjoismaissa toimivien asiakkaiden parissa. Organisaatiossamme sinulla on mahdollisuus tarjota ratkaisuja, jotka hyödyttävät asiakkaitamme, paikallisyhteisöjä sekä koko toimialaa. Mielestämme sosiaalisen toimiluvan ansaitseminen ja säilyttäminen on avain menestyksekkääseen malminetsintään.

AVOIMET TYÖPAIKAT
Geologiharjoittelija kenttäkaudelle

Osallistut malminetsinnän kenttätutkimuksiin projektipaikkakunnalla. Tutustut samalla monipuolisesti malminetsinnän vaiheisiin ja asiakastyöhön. Tehtävä on määräaikainen, mutta työt saattavat jatkua kenttäkauden jälkeen.

Yhteisökoordinaattori

Toimit aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja asiakkaiden välillä. Kehität eri osapuolien yhteistyötä, rakennat uusia suhteita ja edistät toimivaa viestintää. Järjestät tapaamisia ja yleisötilaisuuksia.

Geotieteen erityisasiantuntija

Haluatko laajentaa nykyistä palveluvalikoimaamme tai perustaa kokonaan uuden osaston GeoPooliin? Ohjaat tutkimusprojekteja sekä henkilöstöämme asiantuntijuusalueellasi. Kehität uusia menetelmiä ja toimintatapoja.

Vanhempi malminetsintä­geologi

Johdat ja suunnittelet eri projektien malminetsintätoimia. Laadit turvallisuus-, ympäristö- ja laadunvalvontakäytäntöjä. Pidät yhteyttä toimeksiantajiin, urakoitsijoihin ja sidosryhmiin. Hallinnoit projektin henkilöstöä, budjettia ja sopimuksia.

Malminetsintä­geologi

Järjestät tutkimustyöt projektipaikkakunnalla ja osallistut tarvittaessa näytteenottoon maastossa. Raportoit geologisia näytteitä ja huolehdit niiden jatkokäsittelystä. Toimeenpanet sovitut turvallisuus- ja laadunvalvontakäytänteet.

Teknikko

Vastaat geologisen tutkimustyön tukitoiminnoista projektipaikkakunnalla. Osallistut näytteiden käsittelyyn sekä huolehdit tutkimuskohteiden valmistelusta ja jälkihoidosta maastossa. Avustat toimitilojen ja työvälineiden ylläpidossa, hankinnoissa sekä logistiikassa.

© 2024 GeoPool Web design: Wikström Media