Robert Stenberg

Ruotsi, Norja

+358 40 022 9858

robert.stenberg@geopool.fi

Lupien
hallinta

GeoPool hallinnoi malminetsintäalueita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Laajan lainsäädännöllisen tietämyksemme ja paikallisen käytännön työkokemuksemme avulla autamme ja neuvomme kaikissa projektinne vaiheissa.

Meillä on yli 10 vuoden kokemus lupahallinnasta, minkä ansiosta pystymme hakemusprosesseissa keskittymään olennaiseen. Lupaneuvojiemme tiimi opastaa yritystänne vastuullisesti lakisääteisten vaatimusten kanssa. Mielestämme aktiivinen ja läpinäkyvä viestintä maanomistajien, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa on oleellinen osa jokaista lupaprosessia.

Tammikuussa 2022 voimassa olevat malminetsintäluvat Tukesin, Bergstatenin ja DMF:n mukaan.
LUPAHAKEMUKSET

GeoPool voi hallinnoida malminetsintälupianne yrityksenne tarpeiden mukaisesti. Lupahakemus edellyttää, että tietyt paperityöt on tehtävä etukäteen. Kokoamme kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat sekä valmistelemme vaadittavat GIS-tietoaineistot. Pidämme myös kirjaa lupien tilasta ja ryhdymme tarvittaessa toimiin varmistaaksemme, että lupanne ovat kunnossa. GeoPool toimii tarvittaessa myös ensisijaisena yhteysorganisaationa viranomaisille ja sidosryhmille.

Lupapalveluihimme kuuluvat:

 • varausilmoitukset
 • malminetsintä- ja kaivoslupien hakeminen
 • jatkoaikahakemukset
 • lupien siirrot ja luovutukset
 • lupien voimassaolon seuranta ja niihin liittyvä raportointi.
SIDOSRYHMÄVIESTINTÄ

Me GeoPoolissa arvostamme avointa ja läpinäkyvää viestintää malminetsintäprojektin edistymisestä. Näin ollen pyrimme aktiivisesti luomaan tiiviimpää vuorovaikutusta paikallisten sidosryhmien kanssa. Hyvät suhteet paikallisyhteisöön edistävät malminetsintäprojektin sujuvaa etenemistä.

Sidosryhmäviestintäpalveluihimme kuuluvat:

 • työsuunnitelmia koskevien ilmoitusten laatiminen
 • ilmoitusten laatiminen paikallisiin sanomalehtiin
 • vuorovaikutus maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa
 • sopimusten laatiminen
 • yleisötilaisuuksien tai avoimien ovien tapahtumien järjestäminen.
AREA REVIEW

Ymmärtämällä tutkittavan alueen ainutlaatuisia ominaisuuksia yrityksenne voi suunnitella ja järjestää kenttätyöt vastuullisesti. Lisäksi alueen geologisen kontekstin ja malminetsintähistorian tuntemus vie tehokkaasti oikeille jäljille. Vaikka arvokasta tietoa on helposti saatavilla, tarvittavien tietojen löytäminen ja kerääminen eri lähteistä voi olla haastavaa.

GeoPool kokoaa avointen lähteiden tiedot kattavaan Area Review -raporttiin, joka esittelee tutkimusalueenne helposti saavutettavassa muodossa yksityiskohtaisine karttoineen. Asiakirja antaa nopean katsauksen alueen yleisiin ominaisuuksiin ja syventyy malminetsintäprojektinne kannalta olennaisiin teemoihin.

Tutkimusalueen arvioinnissa tuodaan esiin myös mahdolliset rajoitukset tai esteet malminetsinnälle. Pyynnöstä voimme antaa neuvoja siitä, miten päästä käsiksi avointen lähteiden tietoihin tai hankkia mahdollisia lisensoituja tai rajoitettuja tietoaineistoja.

Saatte kokonaisvaltaisen Area Review -raporttinne nopeasti tilauksen jälkeen. Vaikka palvelu on tällä hetkellä saatavilla vain Suomessa, voidaan vastaava avoimiin lähteisiin perustuva arviointi laatia erikseen myös muihin maihin.

Area Review -raporttimme sisältää seuraavat teemat:

 • hallinnolliset alueet ja saavutettavuus
 • maaston ominaisuudet ja maankäyttö
 • erityiset ympäristöön ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat
 • saatavilla olevat geologiset ja malminetsintää koskevat tiedot (esim. metallogenia, kallioperä, maaperä ja geofysiikka)
 • saatavilla olevat historialliset raportit
 • alueeseen liittyvät lupamaksut ja oikeudelliset esteet.
KENTTÄTYÖTÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET

Maanomistajille on ilmoitettava heidän mailleen suunnitelluista malminetsintätoimista. Myös muille eri alojen sidosryhmille on ilmoitettava. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, jotta kaikilla osapuolilla on aikaa kommentoida sitä. Laadimme ilmoituskirjeet tai yleiset lehti-ilmoitukset ja huolehdimme niiden jakelusta.

KORVAUKSET JA KOMPENSAATIOT MAANOMISTAJILLE

Joillakin hallintoalueilla maanomistajilla on oikeus vuosittaisiin korvauksiin voimassa olevasta malminetsintäluvasta. Maksun määrä riippuu maa-alueen koosta ja malminetsintäluvan kestosta. GeoPool hallinnoi maanomistajien vuosittaisia maksuja sekä varmistaa, että ne käsitellään ajallaan.

Lisäksi malminetsintäyritykset ovat velvollisia korvaamaan maanomistajille ja muille sidosryhmille aiheutuneet vahingot. Autamme oikean korvaustason arvioinnissa ja käytännön järjestelyissä.

RAPORTOINTI

Malminetsintäluvan päättyessä malminetsintäyritys on velvollinen toimittamaan lopullisen malminetsintäraportin alueella toteutetuista toimista. Joillakin hallintoalueilla on myös vuosittainen raportointivaatimus. Kokoamme kaikki tarvittavat tiedot ja laadimme tarvittaessa raportteja eri tarkoituksiin.

HALUATKO LISÄTIETOJA?

© 2024 GeoPool Web design: Wikström Media