Press­meddelanden

13 januari, 2022

Geologiska tjänster

Med omfattande erfarenhet av prospektering inom Fennoskandien genomför vi fältprogram säkert och ansvarsfullt med minimal miljöpåverkan. Dessutom tillhandahåller vi kvalitetsdata och geologiska tolkningar för projektgenerering.

17 januari, 2022

Administration av tillstånd

GeoPool hanterar tillstånd för prospektering i Finland, Sverige och Norge. Vi upprätthåller goda relationer med de lokala myndigheterna för en smidig utveckling av dina prospekteringsprojekt.

17 januari, 2022

Projekt­administration

GeoPool har erfarenhet av att driftsätta nya prospekteringsprojekt och etablera lokala baser för att stödja verksamheten på fältet. Vi sköter företagsadministrationen enligt de lokala reglerna för att ditt företag kan fokusera på det väsentliga.

© 2024 GeoPool Web design: Wikström Media