Prospekterings­geolog

Vi söker mineralprospekteringsgeologer som kan ta hand om den praktiska organisationen av fältundersökningar och rapporteringen av geologiska prover.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. Arbetsplatsen ligger på vårt kontor i Vanda, men du kan även välja att arbeta på distans. Arbetet innefattar resor till projektorter.

Beskrivning av arbetsuppgifterna:
 • Organisation och övervakning av prospekteringsarbete (diamantborrning, geokemisk provtagning, prospekteringsborrning, etc.)
 • planering och genomförande av fältarbete.
 • rapportering av geologiska prover och organisation av vidare bearbetning
 • tolkning och rapportering av resultat
 • övervakning av projektpersonal
 • kontakter med markägare och intressenter
 • kontakter med kunder och entreprenörer
 • genomförande av HSE-praxis
 • kvalitetskontroll och genomförande av QAQC-processer.
Kvalifikationer:
 • minst 2–5 års erfarenhet av mineralprospektering och/eller gruvgeologi
 • masterexamen i geologi eller högre
 • goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och engelska
 • förmåga att resa i Finland och de nordiska länderna
 • kunskaper i GIS och 3D-programvara
 • B-körkort
 • engagemang för säkra och miljömässigt hållbara arbetsmetoder.
Meriter:
 • kunskap om gruvlagen och/eller tillämplig gruvlagstiftning
 • examen i miljöstudier eller motsvarande
 • erfarenhet av HSEQ-processer
 • kunskaper om databaser (t.ex. Access).

Vänligen skicka en fritt formulerad ansökan och CV till rekry@geopool.fi. I din ansökan vill vi att följande ska ingå:

 • arbetslivserfarenhet
 • utbildning som är relevant för jobbet
 • språkkunskaper
 • färdigheter i att använda geografiska informationssystem (GIS) och andra datorprogram som kan vara lämpliga för jobbet (t.ex. 3D-modelleringsprogram)
 • förmåga att resa
 • tidigast möjliga startdatum
 • lönekrav
 • motivering till varför du passar för jobbet.
© 2024 GeoPool Web design: Wikström Media