Malminetsintä- ja kaivosalan luvituksen asiantuntija

GeoPool, perustettu 2007, on yksityinen osakeyhtiö, joka tarjoaa palveluja kaivos- ja malminetsintäyhtiöille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Toimintamme on vuosi vuodelta kasvanut ja haemme nyt vahvistusta tiimiimme.


Yleisiä piirteitä, joita hakijassa arvostamme

 • Motivoitunutta asennetta / yritteliäisyyttä
 • Joustavuutta
 • Oma-aloitteisuutta
 • Huolellisuutta
 • Hyviä sosiaalisia taitoja
 • Matkustusmahdollisuus Suomessa ja Pohjoismaissa
 • Luonnossa liikkumisesta

Työpaikkailmoitus

Työnimike: Malminetsintä- ja kaivosalan luvituksen asiantuntija
Työpaikan sijainti: yhtiön Vantaan toimipiste ja/tai neuvoteltavissa oleva järjestely


Organisaatio ja työn kuvaus

Haemme vahvistusta konsultointipalveluja tarjoavaan pohjoismaiseen asiantuntijaorganisaatioomme, jonka pääasiallisena tehtävänään on toimia malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden neuvonantajana ja tukena kaivoslain mukaisessa luvituksessa sekä geologisten palvelujen toimittajana. Organisaatiomme lupatiimissä sinulla on mahdollisuus osallistua nykyisten toimintatapojemme kehittämisessä ja niiden toteuttamisessa päämääränämme tarjota asiakkaitamme, paikallisia yhteisöjä ja koko teollisuutta hyödyntäviä ratkaisuja. Sosiaalisen toimilisenssin ansaitseminen ja säilyttäminen on näkemyksemme mukaan avainasemassa onnistuneelle malminetsinnälle.

Työkuvaasi kuuluu kaivoslain mukaisten lupahakemusten laatiminen ja voimassa olevien lupien seuranta ja raportointi. Työssäsi huolehdit, että lupaprosessi – aina hakemuksen valmistelusta luvan raukeamiseen – sujuu sujuvasti kaivoslain edellyttämällä tavalla. Olet aktiivisesti vuorovaikutuksessa asiakkaiden, maanomistajien, viranomaisten ja muiden asianosaisten kanssa. Paikkatieto-ohjelmien sujuva osaaminen on onnistuneelle työlle ehdoton, sillä työtehtäviin kuuluu erilaisten karttojen valmistaminen ja paikkatietoaineiston analysointi. Yhtiön sisäiseen työhösi kuuluu paikkatieto- ja tietokantaratkaisujen kehittäminen, käyttö ja ylläpito. Eduksi katsotaan ohjelmistoteknistä osaamista ja luovaa ongelman ratkaisutaitoa.

Organisaatiomme lupaosasto koostuu sinun lisäksesi kolmesta henkilöstä ja teemme tiivistä yhteistyötä maastohenkilöstömme kanssa.


Vaatimukset:

 • Asiakaslähtöisyys, hyvät kommunikointitaidot
 • Paikkatieto-ohjelman vahva osaaminen (esim. MapInfo, ArcGIS, Qgis, Openjump, Manifold)
 • Excelin vahva osaaminen
 • Ylemmän korkeakouluasteen tutkinto soveltuvalta alalta
 • Kiitettävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito
 • Sujuva suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito
 • Hyvä tai sujuva suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito
 • Vähintään viiden vuoden kokemus malminetsintä- ja kaivosalalta, muulta ympäristöalalta tai muista työtehtäviin verrattavista asiantuntijatehtävistä

Katsotaan eduksi

 • Kaivoslain ja/tai kaivoslaissa sovellettavien lakien osaaminen
 • Geologian tai ympäristöalan tutkinto
 • Kokemuksia SHEQ prosesseista
 • 3D-ohjelmien tai muu ohjelmistoteknistä osaamista
 • Tietokantaosaamista (esim. Access)


Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostiosoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 31.1.2021 mennessä.

Hakemuksessa toivomme, että seuraavat tiedot tulevat esille

 • Työkokemuksesi
 • Kielitaidot
 • Paikkatieto-ohjelmien käyttötaidot (GIS)
 • Muut mahdollisesti työtehtäviin soveltuvien ohjelmien tai malminetsintä- ja kaivosalaan soveltuvien ohjelmien käyttötaidot (Esim. 3D-mallinnusohjelmat)
 • Matkustusvalmius
 • Aikaisin mahdollinen työn aloituspäivä
 • Perustelut, miksi olisit työhön sopiva
 • Lisätietoja työtehtävistä antaa Robert Stenberg ja yhtiöstä Mathias Forss.

Robert Stenberg, 0400229858
Mathias Forss, 0505913976