Senior malminetsintägeologi

Työtehtävät

 • Tutkimustöiden johtaminen ja laadun valvonta, esim. kulta tai perusmetalliprojekteissa (kairaus, geokemian näytteenotto, tutkimusojitus jne)
 • Tutkimustöiden suunnittelu
 • Tulosten tulkinta ja raportointi
 • Työtekijöiden johtaminen ja opastaminen
 • Yhteydenpito maanomistajien ja sidosryhmien kanssa
 • Yhteydenpito toimeksiantajien ja urakoitsijoiden kanssa
 • Valmius matkustamiseen sekä kentällä työskentelyyn
 • GIS-/ 3D-ohjelmistojen hallinta (esim. MapInfo, ArcGIS, Leapfrog, Surpac, Micromine, Datamine, Manifold)
 • HSE-tuntemus
 • QAQC-prosessien hallinta
 • Budjetointi

Pätevyysvaatimukset

 • Vähintään 10 vuoden kokemus malminetsinnästä ja/tai kaivosgeologiasta
 • Tutkinto maisteri tai korkeampi geotieteistä
 • Kaivoslain tuntemus
 • B-ajokortti
 • Suomen ja englannin hyvä suullinen ja kirjallinen taito
 • Kokemusta esimiestehtävistä

Yleisiä piirteitä, joita hakijassa arvostamme

 • Motivoitunutta asennetta / yritteliäisyyttä
 • Joustavuutta
 • Oma-aloitteisuutta
 • Huolellisuutta
 • Hyviä sosiaalisia taitoja
 • Matkustusmahdollisuus Suomessa ja Pohjoismaissa
 • Luonnossa liikkumisesta
 • Alan kokemusta
 • QP tai vastaava

Katsotaan eduksi

 • Kaivoslain ja/tai kaivoslaissa sovellettavien lakien osaaminen
 • Geologian tai ympäristöalan tutkinto
 • Kokemuksia SHEQ prosesseista
 • 3D-ohjelmien tai muu ohjelmistoteknistä osaamista
 • Tietokantaosaamista (esim. Access)

Hakemuksessa toivomme, että seuraavat asiat tulevat esille

 • Työkokemuksesi
 • Kielitaidot
 • Paikkatieto-ohjelmien käyttötaidot (GIS)
 • Muut mahdollisesti työtehtäviin soveltuvien ohjelmien tai malminetsintä- ja kaivosalaan soveltuvien ohjelmien käyttötaidot (Esim. 3D-mallinnusohjelmat)
 • Matkustusvalmius
 • Aikaisin mahdollinen työn aloituspäivä
 • Perustelut, miksi olisit työhön sopiva

Lisätietoja

Mathias Forss, 0505913976